وبلاگ فرتک

Bounce rate چیست؟!

Bounce rate (که گاهی با exit rate اشتباه گرفته می شود)، یک اصطلاح در زمینه بازاریابی دیجیتال است.

این عدد نشان می‌دهد که چه تعداد از کاربران وارد شده به یک سایت، بدون رفتن به صفحات دیگر، سایت را ترک می‌کنند.

بانس ریت به طور معمول درصد کاربرانی است که بعد از دیدن یک صفحه از سایت خارج می شوند و نشان دهنده جذابیت سایت برای بازدیدکننده است. هر چه درصد بانس ریت کمتر باشد بهتر است.

اگر درصد پرش کاربران یا بانس ریت بالا باشد به این معناست که بازدید کننده های بیشتری بعد از وارد شدن به سایت و بررسی یک صفحه به بازدید سایر صفحات تشویق نشده یا مورد جذابی برای حفظ کاربر در سایت وجود نداشته و کاربران بیشتری بلافاصله بعد از ورود سایت را ترک کرده اند.

مقدار میانگین برای این عدد ۵۰ درصد است. چنانچه این عدد بیش از ۶۰ درصد باشد، باعث نگرانی است و چنانچه بیش از ۸۰ درصد باشد، نشان‌دهنده‌ی مشکلات جدی در طراحی و محتوای سایت است.

محمد کوچکی

۹ comments