نمایا - فرتک، طراحی سایت و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی

نمایا ، اتوماسیون عوارض تابلوهای تجاری

نرم افزار نمایا یک سامانه مدیریت و اتوماسیون عوارض تابلوهای تجاری سطح شهر می باشد. که امکانات فوق العاده ای را در اختیار متولیان این بخش در شهرداری ها قرار می دهد. در واقع این نرم افزار پروسه شناسایی تا ثبت تابلو ، محاسبه و تسویه نهایی عوارض تابلو را به صورت کامل اتوماسیون نموده است.
 تولید این نرم افزار از A تا Z در فرتک صورت گرفته است و این نرم افزار کاملا بومی می باشد، لذا هیچگونه محدودیتی در سفارشی سازی، توسعه ، پشتیبانی و ملاحظات امنیتی و حفاظتی ( که از عمده دغدغه ها اکثر مشتریان می باشد) ندارد و می تواند گزینه ای ویژه برای انتخاب و سرمایه گذاری برای سازمان های متولی شهرداری ها  می باشد.

// نمایا چیست ؟ نمایا چکار می کند؟

محتوای این بخش به زودی تکمیل می گردد.

// هزینه یا درآمد زایی؟

محتوای این بخش به زودی تکمیل می گردد.

// امکانات نمایا

محتوای این بخش به زودی تکمیل می گردد.