وبلاگ فرتک
seo

66 نکته اساسی سئو(قسمت اول)

seo

1-کاری کنید که لینک سایت شما در سایت های دیگر-مخصوصا سایت های معتبر-قرارگیرد.

2-عنوان(title) و توضیحات(meta) سایت خود را بین 10تا70کاراکتر انتخاب کنید.

3-عنوان سایت خود را طوری انتخاب کنید که از طرفی صریح و روشن باشد واز طرفی دیگر کلمات کلیدی مهم سایت را دربرگیرد.

4-عنوان صفحات مختلف سایت را یکسان انتخاب نکنید وبرای هرصفحه عنوانی متفاوت انتخاب کنید.

5-برای  توضیحات(meta) سایت خود اهمیت زیادی قائل شوید چون این بخش به کاربر کمک میکند تا سایت شما را بهتر بشناسد.

6-توضیحات صفحات مختلف سایت را یکسان ننویسید وبرای هرصفحه توضیحات متفاوتی بنویسید.

7-سعی کنید از تگ های H1 تاH6 -مخصوصا تگ H1 – بیشتر استفاده کنیدوبهتر است کلمات کلیدی را با استفاده از این تگ ها برجسته کنید.

8-به عنوان و توضیحات تصاویردقت بیشتری داشته باشید وسعی کنید عنوان و توضیح تصویر را مرتبط با تصویر انتخاب کنید.

9-برای تصاویر سایت خود کادر مشخصی را ایجاد کنید تا سرعت بارگذاری صفحات بیشتر شود.

10-توضیحات تصاویرخود را بیشتر از150کاراکتر انتخاب نکنید.

11-نسبت متن(محتوا) به کدهای Htmlباید بین 25تا70باشد واگر دراین محدوده نباشدخطر اسپم شدن آن بالا میرود.

12-برای سایت خودxml sitemap (نقشه سایت)ایجادکنید تا موتورهای جستجو سریعتر صفحات سایت شما را ایندکس کنند.

محمد کوچکی

اضافه کردن دیدگاه

نه − پنج =