نمونه کارها - فرتک، طراحی سایت و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی