کتابخانه الکترونیکی - فرتک، طراحی سایت و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی

کتابخانه الکترونیکی

fartech pinkline
 1. بخش محتوایی : شامل بیش از 2 میلیون رکورد اطلاتی و کتابهای تمام تن با قابلیت جستجو و طبق بندی موضوعی
 2. بخش مدیریتی : امکان مدیریت کتابخانه و بخش های مختلف آن که شامل ماژول های زیر میباشد:
  • مدیریت کتابها
  • مدیریت مولفیت
  • مدیریت موضوع ها
  • امکان ورود اطلاعات کتاب ها
  • امکان ورود متن کتاب ها
  • امکان تعریف فهرست برای کتابها
  • موتور جستجوی هوشمند
  • مدیریت کاربران
  • امکان تعریف سطوح کاربری مختلف