شرایط و ضوابط استفاده - فرتک، طراحی سایت و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی