نمونه مشتریان - فرتک، طراحی سایت و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی
شرکت ارتباطات کوه نور
پشم سنگ ایران
ایران پتک
سیباموتور
گروه بهمن
فرش توس
فرش بزرگمهر
شهرداری کاشان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی