طراحی سایت موسسه حسابرسی دش و همکاران - فرتک، طراحی سایت و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی
طراحی سایت موسسه حسابرسی دش و همکاران
جزئیات
    • آدرس وبسایت: www.dashiacpa.com
    • سال طراحی وبسایت: 1395
    • فریمورک: FartechFW 12.x
    • زبان برنامه نویسی: PHP 5.x
    • تکنولوژی: HTML5,CSS3,javascript,Bootstrap,Jquery
درباره طراحی سایت موسسه حسابرسی دش و همکاران

هدف از تاسیس موسسه حسابرسی دش و همکاران، اعتباردهی به صورت های مالی بنگاه های اقتصادی و برآورده کردن قسمتی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی است.
این موسسه به همت شرکای آن، آقایان بهروز دارش، سید حسین عرب زاده، میلتن ایوان کریمیان، منوچهر انوری زاده نائینی و سعید ربیعی مشغول فعالیت می باشد.
برای درخواست همکاری با این موسسه می توانید فرم مربوط به همکاری با موسسه دش و همکاران را تکمیل نمائید.